13 września 2016

13 WRZEŚNIA 2016, NUMER RAPORTU EBI 47/2016

Wykup obligacji serii C

 

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 13.09.2016 r. Spółka dokonała wykupu wszystkich obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej równej 15.000.000 zł. Obligacje były oprocentowane, a wykup nastąpił po cenie równej wartości nominalnej.

 

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

oraz

§5 ust 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej