21 lutego 2019

Raport Nr 18/2017

POWOŁANIE NOWEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ EGB INVESTMENTS S.A.

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje, iż 22 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. dokonało wyboru nowego członka Rady Nadzorczej. Na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do składu Rady Nadzorczej powołany został Pan Grzegorz Godlewski. W związku z powyższymi zmianami w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą obecnie:

  • Pani Joanna Andryszczak-Lewandowska,
  • Pan Zygmunt Kostkiewicz,
  • Pan Piotr Góralewski,
  • Pani Iwona Nowak,
  • Pan Maciej Wejman,
  • Pan Grzegorz Godlewski.

Życiorys nowo wybranego członka Rady Nadzorczej, zawierający informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna

inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę

Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu
Michał Kozdrowicz – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej