21 lutego 2019

Raport Nr 79/2014

WYKUP OBLIGACJI SERII M W SPÓŁCE ZALEŻNEJ EGB FINANSE SP. Z O.O.

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje, iż 27 sierpnia br. Spółka zależna EGB Finanse Sp. z o.o. dokonała wykupu 28 sztuk obligacji imiennej serii M o łącznej wartości nominalnej 0,84 mln zł wraz z odsetkami.

Seria M była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, oprocentowanymi według stałej stawki w wysokości 9% w skali roku. O zamknięciu emisji ww. serii obligacji informowano w raporcie bieżącym EBI nr 12/2014 z 28 lutego 2014 roku.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Elwira Ligman – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej