21 lutego 2019

Raport Nr 58/2015

REJESTRACJA OBLIGACJI SERII AG (3/2015) W KDPW S.A.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 30 lipca br. Spółka otrzymała Uchwałę nr 501/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z 28 lipca 2015 roku dotyczącą zarejestrowania z dniem 30 lipca br. w depozycie papierów wartościowych 6.000 obligacji na okaziciela serii AG (3/2015) o wartości nominalnej 1.000 zł. Spółka informowała o ich emisji w raportach bieżących EBI nr 46/2015 oraz 47/2015. Obligacje zostały oznaczone kodem PLEGBIV00061.

W związku z ww. uchwałą, Spółka przygotowuje obecnie dokumentację w celu ubiegania się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej