21 lutego 2019

Raport Nr 35/2015

WPROWADZENIE OBLIGACJI SERII AE (1/2015) NA CATALYST.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 29 kwietnia br. Spółka powzięła wiadomość o podjęciu 28 kwietnia br. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 390/2015 dotyczącej wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10.000 obligacji na okaziciela serii AE (1/2015) o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

W związku z uchwałą, Spółka przygotowuje obecnie dokumentację dotyczącą wyznaczenia pierwszego dnia notowania ww. serii obligacji na Catalyst.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej