21 lutego 2019

Raport Nr 31/2014

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej EGB Investments za I kwartał 2014 r.

 

Najważniejsze wydarzenia w pierwszym kwartale 2014 roku:
  • wykup przez spółkę dominującą i umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 AGIO EGB NS FIZ
  • rozpoczęcie przez spółkę dominującą emisji obligacji serii T, U, W, Y i Z
  • zakończenie przez spółkę dominującą emisji obligacji serii M i T
  • wykup przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o. obligacji serii H oraz serii I
  • zakończenie przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o. emisji obligacji serii Ł, M i N
Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
01.01 – 31.03.2014 r.
Przychody ogółem 14 658 254 zł
Przychody ze sprzedaży 13 869 702 zł
Zysk ze sprzedaży 1 934 558 zł
Zysk netto 1 045 243 zł
Rentowność sprzedaży 13,95%
ROE 19,37%
ROA 8,70%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,46%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego    119,8%
EBIT 1 931 792 zł
EBITDA 2 082 561 zł
Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej