16 grudnia 2015

16 GRUDNIA 2015, NUMER RAPORTU EBI 38/2015

Terminowa wypłata odsetek – Obligacje na okaziciela serii H

 

Zarząd GetBack S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2015 r. nastąpiła terminowa wypłata odsetek za V okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii H (dalej „Obligacje”). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 6.605.000 zł (sześć milionów sześćset pięć tysięcy złotych). Odsetki od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 16 września 2019 r.

 

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

oraz

§4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej