21 lutego 2019

Raport Nr 7/2015

ROZPOCZĘCIE EMISJI OBLIGACJI SERII AE (1/2015) W RAMACH REALIZOWANEGO PRZEZ SPÓŁKĘ PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI.

Treść raportu

27 stycznia 2015 r. Zarząd EGB Investments S.A, podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia emisji trzyletnich obligacji serii AE (1/2015) o wartości do 10 mln zł.

Jednocześnie Zarząd EGB Investments S.A. wskazuje, iż wartość wszystkich wyemitowanych, a nie wykupionych przez Spółkę obligacji nie może przekroczyć wartości Programu Emisji Obligacji, czyli 80 mln zł.

Informację o dojściu do skutku emisji, Spółka przekaże w osobnym raporcie bieżącym EBI.

Podstawa prawna

§3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej