21 lutego 2019

Raport Nr 30/2016

ZAKOŃCZENIE EMISJI OBLIGACJI SERII AJ.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje o zakończeniu emisji obligacji serii AJ w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji o wartości do 80 mln zł (o rozpoczęciu ich emisji informowano w raporcie bieżącym EBI nr 28/2016 z 23 marca 2016 roku).

Celem emisji obligacji serii AJ jest pozyskanie środków na zapłatę ceny za nabywane portfele wierzytelności lub wykup wcześniej wyemitowanych przez Spółkę obligacji. Inwestorzy objęli 550 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii AJ o łącznej wartości nominalnej 5,5 mln zł.

Obligacje serii AJ są obligacjami oprocentowanymi, niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, z terminem wykupu przypadającym na dzień 25 marca 2019 roku.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej