21 lutego 2019

Raport Nr 7/2014

ROZPOCZĘCIE EMISJI OBLIGACJI SERII M W SPÓŁCE ZALEŻNEJ EGB FINANSE SP. Z O.O.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 18 lutego 2014 roku, Zarząd spółki zależnej EGB Finanse Sp. z o.o., działając na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EGB Finanse Sp. z o.o., podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia emisji obligacji serii M o wartości do 1.020.000 zł.

Celem emisji ww. obligacji, tak jak poprzednich, jest uzyskanie przez EGB Finanse Sp. z o.o. środków na finansowanie działań w zakresie jej podstawowej działalności operacyjnej.

EGB Investments S.A. przekaże informację o zamknięciu emisji ww. obligacji w stosownym raporcie bieżącym EBI.

Podstawa prawna

§3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej