21 lutego 2019

Raport Nr 17/2015

WPROWADZENIE OBLIGACJI SERII AD (9/2014) NA CATALYST.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż Spółka otrzymała Uchwałę nr 204/15 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 3 marca 2015 roku dotyczącą wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10.000 obligacji na okaziciela serii AD (9/2014) o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

W związku z ww. uchwałą, Spółka przygotowuje obecnie dokumentację dotyczącą wyznaczenia pierwszego dnia notowania ww. serii obligacji na Catalyst.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej