07 kwietnia 2017

7 KWIETNIA 2017, NUMER RAPORTU EBI 38/2017

Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2016 rok

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego (EBI) nr 4/2017 Zarząd GetBack S.A. („Emitent”) informuje, że jednostkowy raport roczny GetBack S.A. za rok 2016 zostanie przekazany w dniu 10 kwietnia 2017 r., a nie jak wskazano w ww. raporcie bieżącym, w dniu 30 kwietnia 2017 r.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst” oraz § 19 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej