21 lutego 2019

Raport Nr 85/2015

PODPISANIE UMOWY O ZARZĄDZANIE SEKURYTYZOWANYMI WIERZYTELNOŚCIAMI FUNDUSZU ALTUS NS FIZ WIERZYTELNOŚCI 2 ORAZ UMOWY O WSPÓŁPRACY.

Treść raportu

30 listopada 2015 roku Spółka otrzymała podpisaną z ALTUS TFI S.A. umowę o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami ALTUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności 2 (dalej także ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2 lub fundusz). Zgodnie z jej zapisami EGB Investments S.A. zostanie powierzone zarządzanie całością portfela inwestycyjnego funduszu obejmującego pulę wierzytelności lub sekurytyzowane wierzytelności.

Dodatkowo Spółka otrzymała także podpisaną umowę o współpracy z ALTUS TFI S.A. określającą zasady i warunki współpracy Spółki oraz ALTUS TFI S.A. w zakresie administrowania i zarządzania funduszem ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2.

Podstawa prawna

§3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej