21 lutego 2019

Raport Nr 12/2016

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EGB INVESTMENTS S.A. W DNIU 23 SIERPNIA 2016 ROKU.

Treść raportu

EGB Investments S.A. przekazuje w załączeniu protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które miało miejsce 23 sierpnia 2016 roku. Protokół zawiera treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem:

  • liczby akcji, z których oddano ważne głosy,
  • procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym,
  • łącznej liczby ważnych głosów, w tym głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów ogłoszonego porządku obrad. Do protokołu Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, dotyczących podjętych uchwał.

 

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę

Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej