21 lutego 2019

Raport Nr 20/2016

WYZNACZENIE PIERWSZEGO DNIA NOTOWANIA AKCJI SERII A I B NA RYNKU NEWCONNECT.

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informacje, że 8 września 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 923/2016 o wyznaczeniu 13 września br. jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect:

  • a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 0,10 zł każda, oraz
  • b) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł każda pod warunkiem dokonania w dniu 13 września 2016 roku rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczeniem ich kodem „PLEGBIV00012”.

Akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EGB” i oznaczeniem „EGB”.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej