21 lutego 2019

Raport Nr 1/2015

HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2015 ROKU.

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje, że raporty okresowe w 2015 roku będą publikowane w następujących terminach:

a) Raport kwartalny:
raport kwartalny za I kwartał 2015 roku – 13 maja 2015 r.
raport kwartalny za II kwartał 2015 roku – 6 sierpnia 2015 r.
raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – 5 listopada 2015 r.
raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – 10 lutego 2016 r.

b) Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany:
raport roczny za 2014 rok – 3 czerwca 2015 r.

c) Raporty miesięczne:
raport za styczeń 2015 roku – 4 lutego 2015 r.
raport za luty 2015 roku – 10 marca 2015 r.
raport za marzec 2015 roku – 8 kwietnia 2015 r.
raport za kwiecień 2015 roku – 13 maja 2015 r.
raport za maj 2015 roku – 9 czerwca 2015 r.
raport za czerwiec 2015 roku – 7 lipca 2015 r.
raport za lipiec 2015 roku – 6 sierpnia 2015 r.
raport za sierpień 2015 roku – 8 września 2015 r.
raport za wrzesień 2015 roku – 6 października 2015 r.
raport za październik 2015 roku – 5 listopada 2015 r.
raport za listopad 2015 roku – 8 grudnia 2015 r.
raport za grudzień 2015 roku – 12 stycznia 2016 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego.

Podstawa prawna

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej