21 lutego 2019

Raport Nr 16/2016

WYKUP OBLIGACJI SERII AA WYEMITOWANYCH PRZEZ EGB INVESTMENTS S.A.

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje, iż 26 sierpnia br. Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 34 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii AA o łącznej wartości 3,4 mln zł wyemitowanych przez EGB Investments S.A. w 2014 roku.

Seria AA była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było bazowane na stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, z marżą 5 punktów procentowych.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę

Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu
Elwira Ligman – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej