21 lutego 2019

Raport Nr 2/2016

HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2016 ROKU.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments SA informuje, że raporty okresowe w 2016 roku będą publikowane w następujących terminach:

a) Raport kwartalny:

  • raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 12 maja 2016 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – 4 sierpnia 2016 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 9 listopada 2016 r.
  • raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku – 9 lutego 2017 r.

b) Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany:

  • raport roczny za 2015 rok – 2 czerwca 2016 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż odstępuje od praktyki publikowania raportów miesięcznych tj. od stosowania zasady nr 16 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, począwszy od raportu miesięcznego za styczeń 2016 roku. Wszelkie istotne informacje Spółka przekazuje za pomocą raportów bieżących, a informacje podsumowujące prezentowane są w raportach okresowych (kwartalnych oraz rocznych). W opinii Zarządu Spółki, stanowi to dla Akcjonariuszy oraz Inwestorów wystarczający dostęp do informacji dotyczących działalności EGB Investments SA.

Podstawa prawna

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej