21 lutego 2019

Raport Nr 23/2012

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. ZA ROK 2011.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2011.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby repezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2012
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010