21 lutego 2019

Raport Nr 41/2015

POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza, na posiedzeniu jakie miało miejsce 14 maja br. powołała Pana Tomasza Kuciela do Zarządu Spółki i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa.

W związku z tym Zarząd EGB Investments S.A., powołany na kadencję, która kończy się 23 listopada 2015 roku jest dwuosobowy i w jego skład wchodzą:

  • Krzysztof Matela – jako Prezes Zarządu, oraz
  • Tomasz Kuciel – jako Wiceprezes Zarządu.

Życiorys nowego członka Zarządu, zawierający informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej