21 lutego 2019

Raport nr 46/2017

TYTUŁ RAPORTU: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EGB Investments S.A. w dniu 27 listopada 2017 roku.

TREŚĆ RAPORTU: Zarząd EGB Investments S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 27 listopada 2017 roku, w trybie art. 405 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez formalnego zwołania („NWZ”).

Akcjonariusz: GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 13 054 000
Liczba głosów z akcji: 13 054 000
Udział w ogólnej liczbie głosów: 100%
Udział w liczbie głosów na NWZ: 100%

PODSTAWA PRAWNA: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie.

OSOBY REPREZENTUJĄCE SPÓŁKĘ:
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu
Michał Kozdrowicz – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej