21 lutego 2019

Raport nr 24/2017

TYTUŁ RAPORTU: Powołanie członków Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. na kolejną kadencję.

TREŚĆ RAPORTU: EGB Investments S.A. (dalej także: Spółka) informuje, iż w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki, 18 sierpnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Rada Nadzorcza będzie liczyć pięć osób. Kadencja wszystkich członków jest wspólna, trwa trzy lata i upłynie 18 sierpnia 2020 roku.

Na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do składu Rady Nadzorczej powołani zostali:

  • Pani Bożena Solska,
  • Pan Mariusz Brysik,
  • Pani Aleksandra Kłak-Kucharska,
  • Pan Grzegorz Godlewski,
  • Pani Karolina Stołecka.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej, zawierające informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

OSOBY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ: 
Michał Kozdrowicz – Członek Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej