21 lutego 2019

Raport Nr 40/2016

WYKUP OBLIGACJI SERII Ź WYEMITOWANYCH PRZEZ EGB INVESTMENTS SA.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments SA informuje, iż 16 maja br. Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 29 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii Ź o łącznej wartości 2,9 mln zł wyemitowanych przez EGB Investments SA w 2014 roku.

Seria Ź była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było bazowane na stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, z marżą 5 punktów procentowych.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej