21 lutego 2019

Raport Nr 17/2017

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EGB INVESTMENTS S.A. W DNIU 22 CZERWCA 2017 ROKU.

Treść raportu

EGB Investments S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 22 czerwca 2017 roku, z określeniem liczby posiadanych akcji, liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące spółkę

Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu
Michał Kozdrowicz – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej