06 września 2016

6 WRZEŚNIA 2016, NUMER RAPORTU EBI 41/2016

Raport w sprawie zmiany daty przekazania sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego za I półrocze 2016 r.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2016 Zarząd GetBack S.A. informuje, że jednostkowy raport półroczny spółki GetBack S.A. za I półrocze 2016 oraz skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej GetBack za I półrocze 2016 zostaną przekazane w dniu 8 września 2016 r., a nie jak wskazano w ww. raporcie bieżącym w dniu 30 września 2016 r.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

oraz

§ 19 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej