21 lutego 2019

Raport Nr 11/2016

WYKUP I UMORZENIE CZĘŚCI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C EGB WIERZYTELNOŚCI 1 NS FIZ

Treść raportu

Zarząd EGB Investments SA informuje, że 1 lutego 2016 r. Spółka otrzymała od Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. potwierdzenie wykupu części certyfikatów inwestycyjnych serii C (dalej: Certyfikaty) EGB Wierzytelności 1 NS FIZ (dawniej: Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS). Potwierdzenie wykupu dotyczy 25.314 Certyfikatów serii C. Wartość jednostkowa ww. Certyfikatów wyniosła 43,89 zł. W związku z dokonanym wykupem, Spółka otrzymała środki pieniężne w kwocie 1.111.031,46 zł, równej łącznej wartości wykupionych Certyfikatów.

Certyfikaty były w 100% objęte przez Spółkę, a ww. wykup spowodował ich umorzenie z mocy prawa. Po dokonaniu transakcji EGB Investments S.A. posiada nadal 238.962 Certyfikatów serii C EGB Wierzytelności 1 NS FIZ.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej