21 lutego 2019

Raport Nr 50/2015

PODPISANIE POROZUMIENIA O ROZWIĄZANIU UMOWY O ZARZĄDZANIE SEKURYTYZOWANYMI WIERZYTELNOŚCIAMI AGIO WIERZYTELNOŚCI NSFIZ.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż rozwiązaniu uległa umowa o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami AGIO Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z 6 grudnia 2013 r., o zawarciu której informowano w raporcie bieżącym EBI nr 93/2013.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej