21 lutego 2019

Raport Nr 20/2015

REJESTRACJA OBLIGACJI SERII AE (1/2015) W KDPW S.A.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 16 marca br. Spółka otrzymała Uchwałę nr 158/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z 13 marca 2015 roku dotyczącą przyjęcia z dniem 17 marca br. do depozytu papierów wartościowych 10.000 obligacji na okaziciela serii AE (1/2015) o wartości nominalnej 1.000 zł. Spółka informowała o ich emisji w raportach bieżących EBI nr 7/2015 oraz 8/2015. Obligacje zostały oznaczone kodem PLEGBIV00046.

W związku z ww. uchwałą, Spółka przygotowuje obecnie dokumentację w celu ubiegania się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej