22 czerwca 2016

22 CZERWCA 2016, NUMER RAPORTU EBI 27/2016

Informacja dotycząca sprzedaży akcji Spółki

 

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2016 r. wpłynęły do Emitenta trzy datowane na 20 czerwca 2016 r. zawiadomienia sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w których dwaj członkowie zarządu Emitenta oraz prokurent poinformowali, że w dniu 15 czerwca 2016 r. podmiot, którego interesy mogą być równoważne z interesami w/w osób zobowiązanych, tj. Emest Investments sp. z o.o. – spółka celowa utworzona w celu nabycia akcji Emitenta, w której każda z w/w osób zobowiązanych posiada pośrednio niekontrolujący udział (i jednocześnie w/w osoby zobowiązane nie posiadają łącznie udziału kontrolującego), nabył 100% (tj. 20.000.000 sztuk) akcji imiennych Emitenta za łączną cenę 825 mln zł. Akcje zostały nabyte w trybie umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym oraz alternatywnym systemem obrotu.

 

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

oraz

§4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej