21 lutego 2019

Raport Nr 57/2015

OBJĘCIE PRZEZ EGB INVESTMENTS S.A. CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 008 AGIO EGB NS FIZ.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż Spółka objęła 28 614 sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii 008 funduszu AGIO EGB Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Cena każdego z nich wyniosła 768,86 zł.

Objęcie ww. certyfikatów stanowi kontynuację współpracy Spółki z AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (informację o podpisaniu umowy dotyczącej utworzenia funduszu Spółka przekazywała w raporcie bieżącym EBI nr 8/2013 z 12 marca 2013 roku).

AGIO EGB NS FIZ nabywa portfele wierzytelności pochodzące przede wszystkim z sektora finansowego. Zarządzanie sekurytyzowanymi aktywami funduszu zostało powierzone EGB Investments S.A.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej