16 czerwca 2015

16 CZERWCA 2015, NUMER RAPORTU EBI 15/2015

Wypłata odsetek za III okres odsetkowy wyemitowanych obligacji na okaziciela

 

Zarząd GetBack S.A. (Spółka) informuje, że dnia 16 czerwca 2015 r. nastąpiła terminowa wypłata odsetek za III okres odsetkowy wyemitowanych obligacji na okaziciela serii H (dalej „Obligacje”). Łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji wynosi 6.605.000 zł (sześć milionów sześćset pięć tysięcy złotych). Odsetki od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 16 września 2019 r.

 

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

§4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej