21 lutego 2019

Raport Nr 4/2016

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS SA NA 17 CZERWCA 2016 ROKU.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments SA działając na podstawie art. art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 pkt 1 Statutu Spółki informuje o zwołaniu na 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpocznie się o godz. 12:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki.

 

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej