08 września 2016

8 WRZEŚNIA 2016, NUMER RAPORTU EBI 44/2016

Raport półroczny za I połowę 2016 roku

 

Zarząd Spółki GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje w załączeniu Raport półroczny Spółki za I połowę 2016 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 11 ust. 1 pkt 1) oraz § 12 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

oraz

§ 11 ust. 1 pkt 1) oraz § 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej