21 lutego 2019

Raport Nr 19/2016

WPROWADZENIE AKCJI SERII A I B DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT.

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informacje, że na podstawie uchwały nr 904/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 1 września 2016 roku do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect wprowadzonych zostało:

  • a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 0,10 zł każda, oraz
  • b) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł każda.
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej