21 lutego 2019

Raport Nr 7/2015

INFORMACJA W TRYBIE ART. 160 O TRANSAKCJI OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZARZĄDU EGB INVESTMENTS SA

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje, iż 9 listopada 2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o dokonanej przez członka Rady Nadzorczej transakcji zbycia akcji Spółki będących przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Zgodnie z treścią zawiadomienia Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Członek Rady Nadzorczej poinformowała o zbyciu 269.000 akcji Spółki w trybie transakcji pozasesyjnej, za jednolitą jednostkową cenę sprzedaży w wysokości 2 zł za jedną akcję.

Zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.

 

Podstawa prawna

art. 160 pkt. 1 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób wchodzących w skład organów zarządzających Emitenta

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej