06 grudnia 2016

6 GRUDNIA 2016, NUMER RAPORTU EBI 66/2016

Przydział obligacji

 

Zarząd Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 5 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii GT o łącznej wartości nominalnej 6.200.000 zł i dojścia emisji do skutku.

 

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownej uchwały Zarządu oraz zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obligacje są obligacjami na okaziciela oraz mają formę dokumentu.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej