21 lutego 2019

Raport Nr 21/2017

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EGB INVESTMENTS S.A. NA 18 SIERPNIA 2017 ROKU.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. działając na podstawie art. art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 1 i § 12 Statutu Spółki informuje o zwołaniu na 18 sierpnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A., które odbędzie się w siedzibie ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 11:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki.

 

Podstawa prawna

Inne uregulowania.

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Edyta Chabasińska-Rojek – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej