21 lutego 2019

Raport Nr 72/2015

NABYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZALEŻNEJ.

Treść raportu

EGB Investments SA (dalej także: Spółka) informuje, że 2 listopada 2015 r. zostały zawarte dwie umowy sprzedaży udziałów pomiędzy Spółką (jako kupującym), a udziałowcami spółki zależnej EGB Finanse sp. z o.o. – Krzysztofem Matelą i Jolantą Małgorzatą Niewiarowską (jako sprzedającymi). Na mocy powołanych umów Spółka nabyła łącznie 40 udziałów w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o.

Po dokonaniu transakcji EGB Investments SA jest właścicielem 2.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki EGB Finanse Sp. z o.o., co stanowi 100 % udziałów w ww. kapitale.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej