21 lutego 2019

Raport Nr 40/2015

PIERWSZY DZIEŃ NOTOWAŃ OBLIGACJI SERII AE (1/2015).

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje (na podstawie uchwały nr 452/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), iż 18 maja br. nastąpi pierwsze notowanie w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 10.000 obligacji na okaziciela serii AE (1/2015) o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

Ww. Obligacje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „EGB0118”.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej