21 lutego 2019

Raport Nr 58/2013

KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A., jako zarząd spółki dominującej, przekazuje w załączeniu korektę skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej EGB Investments za II kwartał 2013 roku.

Korekta dotyczy wyłącznie wartości wierzytelności nabytych w II kwartale br. przez EGB Investments S.A., w tym wartości w podziale na branże.

Było:

pkt. VI ust. 1 (str. 17): Wartość wierzytelności nabytych w IIQ 2013 r.:

 • EGB Investments S.A. – 892.180 zł,
 • razem – 12.863.160 zł.

pkt. VI ust. 1 (str. 18) tabela: Struktura wierzytelności zakupionych II kwartale 2013 r. przez EGB Investments S.A.:

 • finansowa (w tym ubezpieczeniowa) – 660.908 zł,
 • teleinformatyczna – 0 zł,
 • pozostałe – 231.273 zł,
 • razem – 892.180 zł.

Powinno być:

pkt. VI ust. 1 (str. 17): Wartość wierzytelności nabytych w IIQ 2013 r.:

 • EGB Investments S.A. – 29.326.118 zł,
 • razem – 41.297.098 zł.

pkt. VI ust. 1 (str. 18) tabela: Struktura wierzytelności zakupionych w II kwartale 2013 r. przez EGB Investments S.A.:

 • finansowa (w tym ubezpieczeniowa) – 27.824.939 zł,
 • teleinformatyczna – 1.269.906 zł,
 • pozostałe – 231.273 zł,
 • razem – 29.326.118 zł.

Skorygowana wartość wierzytelności zakupionych przez EGB Investments S.A. zostanie uwzględniona w kolejnych raportach przygotowywanych przez Spółkę, w tym w raportach miesięcznych.

 

Podstawa prawna

§5 ust. 1. pkt. 1, §5 ust. 2 i ust. 2a oraz §6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2013
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010