21 lutego 2019

Raport Nr 32/2014

PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI SERII J W SPÓŁCE ZALEŻNEJ EGB FINANSE SP. Z O.O.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 23 kwietnia br. Spółka zależna EGB Finanse Sp. z o.o. dokonała przedterminowego wykupu 51 sztuk obligacji imiennych serii J o łącznej wartości nominalnej 1,53 mln zł wraz z odsetkami.

Seria J była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, oprocentowanymi według stałej stawki w wysokości 9% w skali roku. O zamknięciu emisji ww. serii obligacji informowano w raporcie bieżącym EBI nr 83/2013 z 25 października 2013 roku.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej