21 lutego 2019

Raport Nr 13/2015

PRZEDTERMINOWY CZĘŚCIOWY WYKUP OBLIGACJI SERII AC W SPÓŁCE ZALEŻNEJ EGB FINANSE SP. Z O.O.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 16 lutego br. Spółka zależna EGB Finanse Sp. z o.o. dokonała przedterminowego wykupu 2 sztuk obligacji imiennych serii AC o łącznej wartości nominalnej 1 mln zł wraz z odsetkami. Wykup pozostałej część obligacji wyemitowanych w ramach serii AC nastąpi zgodnie z warunkami emisji obligacji tej serii tj. 20 kwietnia 2015 r.

Seria AC była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, oprocentowanymi według stałej stawki w wysokości 9% w skali roku. O zamknięciu emisji ww. serii obligacji informowano w raporcie bieżącym EBI nr 97/2014 z 21 października 2014 roku.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej