21 lutego 2019

Raport Nr 27/2016

PODPISANIE ANEKSÓW DO UMÓW O ZARZĄDZANIE SEKURYTYZOWANYMI WIERZYTELNOŚCIAMI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH.

Treść raportu

6 grudnia 2016 roku Spółka otrzymała skany podpisanych aneksów wprowadzających nowe teksty jednolite umów o zarządzanie wierzytelnościami następujących funduszy:

• EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (o zawarciu, której Spółka informowała w raporcie EBI nr 31/2013 z 10 maja 2013 roku),

• ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności (o zawarciu, której Spółka informowała w raporcie EBI nr 8/2016 z 25 stycznia 2016 roku),

• ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 (o zawarciu, której Spółka informowała w raporcie EBI nr 85/2015 z 30 listopada 2015 roku),

• ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 (o zawarciu, której Spółka informowała w raporcie EBI nr 13/2016 z 4 lutego 2016 roku).

Zmiana umów o zarządzanie wierzytelnościami ww. funduszy miała na celu dostosowanie ich zapisów do nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych i alternatywnych funduszach inwestycyjnych, która weszła w życie 4 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej