21 lutego 2019

Raport Nr 17/2016

PRZYDZIAŁ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A ALTUS NS FIZ WIERZYTELNOŚCI.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 29 lutego br. Spółka otrzymała potwierdzenie przydziału 2 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii A funduszu ALTUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności. Cena emisyjna każdego z nich wyniosła 214.761,12 zł.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej