21 lutego 2019

Raport Nr 3/2016

REZYGNACJA Z PUBLIKACJI RAPORTÓW MIESIĘCZNYCH.

Treść raportu

Zarząd Spółki informuje, iż odstępuje od praktyki publikowania raportów miesięcznych tj. od stosowania zasady nr 16 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, począwszy od raportu miesięcznego za styczeń 2016 roku. Wszelkie istotne informacje Spółka przekazuje za pomocą raportów bieżących, a informacje podsumowujące prezentowane są w raportach okresowych (kwartalnych oraz rocznych). W opinii Zarządu Spółki, stanowi to dla Akcjonariuszy oraz Inwestorów wystarczający dostęp do informacji dotyczących działalności EGB Investments SA.

Podstawa prawna

§4 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej