16 marca 2017

16 MARCA 2017, NUMER RAPORTU EBI 19/2017

Wykup obligacji

 

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 16 marca 2017 r. Spółka dokonała wykupu obligacji na okaziciela serii JA, JB, JC, JD oraz AC12 o łącznej wartości 56.672.000 zł. Wykup nastąpił zgodnie z warunkami emisji.Jednocześnie również w dniu dzisiejszym Spółka dokonała przelewu na poczet wykupu obligacji serii F o wartości 10.000.000 zł.

 

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst” oraz §5 ust 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej