21 lutego 2019

Raport Nr 10/2016

WYPŁATA ODSETEK OD OBLIGACJI SERII AE (1/2015)

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż Spółka dokonała wypłaty odsetek w kwocie:

  • 340.400 zł w ramach drugiego okresu odsetkowego od obligacji serii AE (1/2015), które zostały oznaczone kodem PLEGBIV00046.
Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej