04 marca 2015

4 MARCA 2015, NUMER RAPORTU EBI 2/2015

Złożenie wniosku o wprowadzenie obligacji serii G i H do obrotu w ASO na rynku Catalyst

 

Zarząd GetBack S.A. informuje, że w dniu 2 marca 2015 r. został złożony do kancelarii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu w systemie Catalyst:

 

  • obligacji na okaziciela serii G w liczbie 18.500 (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset), o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda;
  • obligacji na okaziciela serii H w liczbie 6.605 (słownie: sześć tysięcy sześćset pięć), o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda.
Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej