21 lutego 2019

Raport Nr 50/2016

ZAWARCIE WARUNKOWEJ UMOWY PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI Z FUNDUSZEM ALTUS NSFIZ WIERZYTELNOŚCI 3.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje o zawarciu w dniu 30 czerwca 2016 roku warunkowej umowy przelewu wierzytelności z ALTUS Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności 3.

Na jej podstawie Spółka nabyła wierzytelności o łącznej wysokości nominalnej wynoszącej na dzień 31 marca 2016 roku: 82,33 EUR oraz ponad 69 mln zł.

O wejściu w życie umowy, EGB Investments S.A. poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej