21 lutego 2019

Raport Nr 2/2017

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA DO ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EGB INVESTMENTS SA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż podpisał umowę dotyczącą wyboru Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jako biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania: • jednostkowego sprawozdania finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2016, • skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016. Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E jest wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3654.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby repezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej